Упълномощен представител

LOA на Polytech International INC.

LOA на Yingdian (Shanghai) Supply Chain Co., Ltd.